2000 Szentendre, Kálvária út 16/c.      

   +36 26 300 200

Uszoda és wellness részleg - Házirend

A V8 uszoda és wellness részleg házirendje

2013. december 1.

Készítette: Zombori Boróka uszoda és wellness vezető

Varga Zsolt műszaki igazgató

Javított változat

Érvényes: visszavonásig

A fürdő vezetőjének és dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és magas szintű kiszolgálását, pihenését, baleset- és egészségvédelmét. Gondoskodjanak az egészségügyi, hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről, védjék a társasági és személyi tulajdont. A fürdő szervezeti és működési szabályzatának üzemeltetési rendjének betartatása a fürdő vezetőjének és helyetteseinek feladata.

A Létesítményt mindenki saját felelősségére használhatja.
A Létesítmény szolgáltatásainak igénybevétele, a Létesítmény területére történő belépés csak a házirend elfogadásával, és az abban leírtak betartásával történhet. A belépőjegy/bérlet megvásárlása a Házirend egyidejű elfogadását jelenti.
Aki nem tartja be a szabályokat, attól a szolgáltatást illetve a belépést meg lehet, az eset súlyosságának mértékében, meg kell tagadni!
A Létesítmény által nyújtott szolgáltatások árai a tulajdonos által jóváhagyottak.

Belépés:

Belépők, uszoda- és wellness bérletek és szolgáltatás igénybevételére jogosító jegyek vásárlása a mindenkor kifüggesztett árlista alapján történhet készpénzzel, hitelkártyával, üdülési csekkel (a csekk tulajdonosának jelenlétében), valamint „SzÉP” kártyával (a kártyára/pénztárra vonatkozó feltételek alapján).
Belépőjegy kiadására csak a pénztár jogosult.
Karszalagos beléptetés: a pénztárosok a jegy megváltását ill. a bérlet érvényesítését követően a karszalagot a vendégeknek átadják. A karszalagot a belépés után minden vendégnek a részlegen való tartózkodásuk alatt viselniük kell, jól látható helyen, ellenőrizhető módon. Amennyiben a vendég nem viseli, a V-8 dolgozói bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik. A részleg időszakos elhagyása utáni ismételt belépés belépő váltásával, bérletérvényesítéssel lehetséges!
A pénztárnál kiállított belépő csuklópánt jegyként funkcionál, mely csak a kiállítás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít. Csuklópánt viselése kötelező. Az elveszített csuklópántokért, bérletkártyákért pótdíjat számolunk föl, melynek összege: 2800,- Ft/db.
A belépőkre és a bérletekre vonatkozó szabályok (érvényesség, felhasználhatóság, stb.) a mindenkor aktuális árlistán megtekinthető a pénztárnál ill. tájékoztató jelleggel interneten is.
A kiadott jegyek vissza nem válthatók. Elővételi lehetőség csak a bérletekre érvényes.
A nyitás és zárás ideje, egyéb fontos információk a bejáratnál, pénztárnál kifüggesztve megtalálhatóak, médiában publikálásra kerülnek. A fürdő szolgáltatásainak igénybevételét úgy kell megoldani, hogy a vendégek zárási idő előtt elhagyják a fürdő területét. Ez minden vendég számára kötelező.
A pénztár nyitva tartása nem egyezik a Létesítmény teljes nyitva tartási idejével!
Belépőjegyek értékesítése záróra előtt egy órával megszűnik, azt követően belépés csak bérlettel lehetséges. Fél órával a zárás előtt, már nem lehet belépni az uszoda területére.
A szolgáltatások az adott részleg zárásáig vehetők igénybe.
A részleg területére csak érvényes belépőjeggyel, bérlettel, illetve belépési engedéllyel rendelkező személyek, csoportok léphetnek be nyitva tartási időben.
Lejárt vagy érvénytelen bérlettel a belépés, szolgáltatások igénybevétele nem megengedett. Reklamációval írásban forduljanak az uszoda és wellness vezetőjéhez.
7 éves kor alatt, gyermekjegy megváltása mellett van lehetőség a belépésre, abban az esetben, ha minden vele érkező szülő, rokon a belépéskor érvényben lévő teljes áru belépőjegyet megváltja.
7 éves kor feletti vendég csak érvényes diákigazolvány, vagy nyugdíjas igazolvány felmutatásával jogosult a kedvezményes jegy- / bérletvásárlásra.
Gyengén látó, hallássérült, a szolgáltatást önállóan igénybe venni képtelen mozgássérült és biztonsággal úszni nem tudó Vendég csak állandó kísérő felügyeletével és segítségével veheti igénybe a részleg szolgáltatásait.
A Létesítmény hivatalos és személyzeti helyiségeiben csak a V-8 dolgozói, illetve a Létesítmény vezetősége által felhatalmazott személyek tartózkodhatnak!

Biztonság:

Házirendünk Vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült. A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket a V-8 vezetése nem köteles figyelembe venni.
A Vendég hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért nem vállalunk felelősséget.
Tűz- és bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor látogatóinknak követniük kell a hangosbemondó, ill. a V-8 dolgozóinak utasításait.
A részleg nyitva tartási ideje alatt elsősegély szolgálat működik, melyet vendégeink térítésmentesen vehetnek igénybe az úszómesternél.
A részleg egész területén papucs használata ajánlott. Kérjük fokozott figyelmüket a csúszásveszély miatt!
Aki a Létesítmény berendezéseit szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a létesítmény területéről eltávolítható.
Mindazoktól, akik a Létesítmény berendezéseit, növényzetét, épületét rongálják, a medence vizét szennyezik, megfertőzik, az üzemeltető a károk, az elmaradt haszon megtérítését követelheti.
A V-8 vezetése indokolt esetben (műszaki okok, rendezvények, stb.) jogosult a Létesítmény területének részleges vagy teljes lezárására, és ezért a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.

Értékmegőrzés:

Csak az értékmegőrzőkben elhelyezett tárgyakért vállalunk felelősséget.
Vendégeink értéktárgyaikat díjmentesen elhelyezhetik a recepción lévő értékmegőrző rekeszekben. Ennek igénybevétele esetén a kulcsot kérjük jól és biztonságosan megőrizni, mert elvesztése esetén 5000,- Ft kártérítés megfizetése esetén tudjuk a zárat kinyitni, majd azt lecserélni.
Az öltözőszekrényben elhelyezett ill. a részleg területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Az öltözőszekrény nyitására/zárására a csuklópánt szolgál. A szekrényeknek, rekeszeknek a nap végén kiürített állapotban kell lenniük, amit rendszeresen és alkalomszerűen is ellenőrizünk. A jogosulatlanul lezárt szekrényeket hivatalos eljárással felnyitjuk és kiürítjük. A szekrényekben nem tartható étel, ital, romlandó, undort keltő, fertőzésre alkalmas áru, tűz- és robbanásveszélyes, gyúlékony anyag, fegyver és annak minősülő tárgy, valamint állat.
A Létesítmény területén történő esetleges rongálás, zárcsere teljes költsége a vendéget terheli.
A Létesítmény alkalmazottai az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakon kívül egyéb tárgyak megőrzésre nem kérhetők, és ezért pénzt nem fogadhatnak el.
Talált tárgyakat a portán vagy a pénztárnál kérjük leadni. A jogos tulajdonos a jogosultság megfelelő igazolása után átveheti azokat. A talált tárgyakat, ruhadarabokat nem áll módunkban egy hónapnál hosszabb ideig megőrizni.

Tilos:

állatot, lőfegyvert, fegyvernek minősülő szúró-, vágóeszközt, robbanóanyagot, tűzveszélyes anyagokat, undorkeltő, fertőzést terjesztő anyagokat behozni.
lázas betegek, fertőző betegek, undorkeltő, bőrbetegségben szenvedők, akiknek nyílt sebük van, ittas vendégek, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek részére az uszoda és wellness részleg használata.
az uszoda és wellness részleg területére utcai cipőben belépni.
dohányozni a Létesítmény egész területén.
a hangoskodás, ugrálás, szaladgálás, erkölcstelen viselkedés, mely zavarja a többi vendég nyugalmát.
az öltözőkben és a medencetérben étkezni, italozni, hangoskodni, zene- és zajkeltő eszközt üzemeltetni.
úszni nem tudó vendégeink számára a 33 m-es úszómedence használata.
a medencékbe szappant, mosószert bevinni, a medencék vizét beszennyezni.
a Létesítmény területén éles, törékeny tárgyakat (üveg) bevinni és használni.
a szauna park használata 14 éven aluli vendégeink számára.
saját hajszárítót és egyéb elektromos eszközt üzemeltetni.
a tanmedence használata felnőttek és 12 éven felüli gyermekek részére.
az uszodában és annak területén szeszesitalt fogyasztani!
bármely medencében tiszta fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni (kivéve az engedéllyel történő búvároktatás!).

Medencék használata:

A létesítményben működő medencék vizének hőfokát, vegyszerezését, élményelemeinek szabályzását automaták folyamatosan ellenőrzik és állandó értéken tartják.
A medencék vizét kézi és automatizált rendszerek folyamatosan ellenőrzik.
A medencék használata előtt a zuhanyozás mindenki számára kötelező!
A 33 m-es úszómedencében, tanmedencében és a szaunákban úszó short, rövidnadrág használata TILOS csak, úszónadrág (fecske), száras testhez simuló nadrág használata megengedett.
A tanmedencében és úszómedencében úszósapka használata kötelező!
3 éven aluli és nem szobatiszta gyermekek részére kötelező a speciális úszó bugyi (nem vízhatlan úszópelenka) és a pelenkázásra kijelölt pelenkázó használata.
Az úszómedencét 7 éven aluli gyermekek csak felnőtt kísérővel vagy szervezett programok keretében használhatják.
A V-8 vezetése valamint az úszómesterek, vízőrök és figyelmeztető táblák utasításai minden látogatóra érvényesek.
Rendezvények idején a nézők, szülők, kísérők számára a pénztárban megváltott „lelátójegy” ellenében az uszoda lelátóján biztosítunk helyet.
A fürdőben elhelyezett pihenőágyakat minden vendég rendeltetésszerűen, térítésmentesen használhatja.

Wellness használat:

Étel fogyasztása kizárólag a wellness bár területén megengedett.
A Wellness világ szolgáltatásainak igénybe vétele kizárólag wellness kombinált belépő megváltásával lehetséges.
Bizonyos szolgáltatások csak orvosi vizsgálat, javaslat alapján vehetők igénybe.
A pihenőmedencék használata ellenjavallt: súlyos szív-, keringési- és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos megbetegedés, akut gyulladásos megbetegedés, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség és terhesség esetén.
A wellness-részleg élménymedencéi és szauna parkunk használata 14 éven aluli Vendégeink számára csak a szombati napokon illetve országos iskolai szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) engedélyezett, 18 óráig.
A pezsgőmedencében egyszerre maximum 6 fő tartózkodhat.
A wellness részleg elemei csak akkor működnek, amikor erre igény van és vendég tartózkodik a részlegben.
Az élménymedencét automata vezérli a különböző programok (nyakzuhany, hátmasszázs, pezsgőpad, buzgár) 10 percenként különböző kombinációkban váltakozva kapcsolnak be, míg a pezsgőmedence 15 percenként váltja a lábmasszázs és az ülőpadmasszázs elemeket.
Az élményfolyosóban található külön helyiségekre vonatkozó házirendet megtalálja az általános tájékoztató végén, mellékletünkben.

Csoportok kezelése:

Kedvezményes belépésre jogosult személyeket, csoportokat kizárólag az uszoda és wellness vezetőjének ill. az ügyvezetőnek aláírásával ellátott engedéllyel ill. utalvány leadásával engedheti be a pénztár, a belső utasításokban meghatározott feltételekkel.
A csoportok érkezéséről (min. 10 fő) minden esetben min. egy nappal előre egyeztetni kell az uszoda és wellness vezetővel.
Uszodánkban csak (az Aquapalace Kft. és az oktató közötti) érvényes szerződéssel és szakképesítéssel rendelkező oktatók tarthatnak foglalkozást, oktatást. Eredeti bizonyítványuk bemutatásával kötelesek szakképzettségüket igazolni és a bizonyítványról hitelesített másolatot a szerződéshez csatolni.
Csoportos és egyéni úszásoktatással, úszással, valamint a Létesítmény területén végezhető foglalkozásokkal (úszásoktatás, aquafitness, gyógyúszás, búvárkodás, vízilabda, szinkronúszás stb.) kapcsolatos kizárólagos jogok; szervezés, lebonyolítás, engedélyezés az uszoda és wellness vezető az és ügyvezető igazgató hatáskörébe tartoznak!
Iskolák, közösségek, sportegyesületek, létesítmények, cégek valamint magánszemélyek részére egyedi vagy rendszeres medence és/vagy sáv használat, foglalás, bérlés kizárólag az uszoda és wellness vezetővel történő előzetes egyeztetés illetve a visszaigazolt megrendelés alapján lehetséges!
Csoportos látogatás esetében a csoportok vezetői felelősek a csoport élet- baleset- és vagyonbiztonságáért, valamint a Házirendben foglaltak betartásáért és betartattásáért. 10 fős csoport esetén, 1 fő kísérő (10 főként a 11. személy) kísérőjeggyel veheti igénybe a csoport által váltott szolgáltatásokat.
A csoportos öltözőkhöz kulcsot a csoport vezetőjének adunk ki (utóbbit csak csoportok számára).

Rendkívüli esemény:

A megtelt tábla kifüggesztése esetén a belépőjegyek kiadását szüneteltetjük, és az érvényes bérlet sem jogosít belépésre (lásd egyidejű terhelhetőség).
Az egyidejű terhelhetőséget (bent tartózkodó Vendégek száma) a vonatkozó rendeletek alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) határozza meg.
Rendkívüli események, szolgáltatási idő rövidülés, szolgáltatás leállítás esetén bekövetkező jegy/bérlet értékcsökkenésekért a Létesítmény nem vállal visszafizetési garanciát!
Bármilyen rendkívüli eseményt, személyi sérülést, tűzesetet, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét tapasztalják, kérjük, jelezzék a személyzetnek (úszómester, pénztáros, takarítók), akik a megfelelő szabályzat alapján kötelesek haladéktalanul intézkedni.

Egyebek:

A Létesítmény tulajdonában, kezelésében lévő oktatási- és sporteszközöket csak engedéllyel, illetve külön díj befizetése ellenében lehet használni.
A Létesítmény területén lévő sportszereket mindenki saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
A hulladékokat (papírt, műanyag, szerves hulladékot) a kijelölt szelektív hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni.
A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartására vonatkozó, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan kifogást, vagy elismerést tehetnek a pénztárban elhelyezett vásárlók könyvében.
A részleg területén, a vizes felületeken fokozott a csúszásveszély. Kérjük, erre fokozottan figyeljenek!
Amennyiben a Vendég a házirendben felsorolt kizáró okok valamelyikének fennállását követő felszólításnak nem tesz eleget, illetve az uszoda dolgozóinak az utasításait nem tartja be, a személy eltávolítható, kivezethető, és erre akár hatósági közeg segítsége is igénybe vehető.